Preventie

In de overgang gaan een aantal gezondheidsrisico’s ontstaan:

Osteoporose ofwel botontkalking
Bot is levend weefsel en tijdens het gehele leven vindt er opbouw en afbraak van het botweefsel plaats. Tot het 35e jaar is er meer opbouw dan afbraak, hierna draait het om en is er dus meer afbraak. Ons vrouwelijk hormoon oestrogeen speelt een rol bij de botopbouw en als dit hormoon gaat wegvallen na de menopauze (laatste menstruatie) treedt er een versnelde botafbraak op. Bij botontkalking zijn de botten poreus en verliezen hun botmassa, hierdoor kunnen bij eenvoudige belasting al breuken ontstaan, ook kunnen ruggenwervels inzakken. Voordat er breuken ontstaan zijn er meestal geen klachten. Dit is het verraderlijke ervan, het is een sluipend proces. In Nederland ontwikkelt 1 op de 4 vrouwen na het 55e levensjaar osteoporose tegenover 1 op de 7 mannen na het 60e jaar.

Hart- en vaatziekten
Hart- en vaatziekten beginnen bij vrouwen gemiddeld 10 jaar later dan bij mannen. Tot aan de menopauze heeft ons vrouwelijk hormoon oestrogeen een beschermende werking op het ontstaan van aderverkalking. Daling van het oestrogeengehalte leidt tot hogere bloeddruk en hogere cholesterolwaarden in het bloed, bovendien gaat de stofwisseling veranderen: deze wordt trager waardoor het gewicht toe gaat nemen. Met deze parameters neemt het risico op hart- en vaatziekten toe. Hoge bloeddruk is een van de meest onderschatte risicofactoren en bovendien de slechtst behandelde. Hart- en vaatziekten is doodsoorzaak nr. 1 bij vrouwen. Er sterven meer vrouwen aan een beroerte dan aan een hartinfarkt.

Borstkanker
In Nederland komt bij 1 op de 8 vrouwen borstkanker voor, 75% van deze vrouwen is ouder dan 50 jaar. Deze leeftijdscategorie vrouwen, van 50 tot en met 75 jaar, krijgt iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hier leest u meer hierover. Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op borstkanker, bijvoorbeeld weinig bewegen, kort of geen borstvoeding geven, alcoholgebruik en erfelijkheid.
Het is belangrijk om regelmatig, bijvoorbeeld eens per maand, zelfonderzoek te doen. Je leert zodoende je eigen borsten goed kennen en merkt eventuele veranderingen eerder op. Iedere verandering die je ziet of voelt is een indicatie om naar de huisarts te gaan. Gelukkig zijn de meeste afwijkingen onschuldig, maar als dit niet zo is ben je er in ieder geval snel bij.

PMO’s voor bedrijven
Naast het werk als menopauzeverpleegkundige verricht ik ook PMO’s (preventief medisch onderzoek) voor bedrijven. Ik heb in opdracht van verschillende bedrijven PMO’s in het kader van preventieve gezondheidszorg gedaan:

November 2010, health checks voor Achmea, personeel NS op NS station Nijmegen
September 2012, health checks voor A. Vogel ’t Harde
November 2012, health checks voor Achmea bij personeel HEMA, distributiecentrum te Utrecht
November 2013, “Be well” health checks bij personeel Shell Rotterdam
Februari 2014, health checks voor Holland Fit bij GEA Refrigerations Netherlands N.V. te Den Bosch
Maart 2014, health checks bij personeel Shell Rotterdam en Amsterdam